Integritets- och cookiepolicy

Insamling av information

Leksakscity värnar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg när du handlar hos oss. Dina Personuppgifter hanteras med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning.  I denna policy beskriver vi hur dessa uppgifter samlas in och hur de behandlas hos oss.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandling i enlighet med nedan.

Ansvarig för dina personuppgifter hos Leksakscity.se är:

Leksakscity Sverige AB
Idrottsvägen 2
334 33 Anderstorp

Org.nr 559097-3086
tel 0371-22 22 00
e-post: [email protected]

När behandlar vi personuppgifter?

Om du handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrev, skapar konto, besöker vår sida, kontaktar vår kundtjänst eller anmäler dig till e-postutskick behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi gör detta för att kunna erbjuda den service och funktion som förväntas av oss och för kunna fullfölja vår del av exempelvis ett köpeavtal.

Insamlade uppgifter, kund

När du blir kund hos oss samlar vi in uppgifter för att kunna utföra leveransen De uppgifter som samlas in är: Namn, Adress, epostadress och telefonnummer. Även uppgifter om leveransalternativ och utlämningsställe sparas samt IP-adress. Köpeavtalet mellan dig som kund och oss som säljare utgör den lagliga grunden för insamling av dessa uppgifter. För att uppfylla våra åtaganden så som produktsäkerhet och garantiåtaganden sparas dessa uppgifter i 4 år. För att säkerställa kraven enligt bokföringslagen sparas uppgifter som namn, adress, e-post, telefonnummer, orderinformation, betalningsinformation och leveransinformation i 7 år.

Insamlade uppgifter, kontakt

När du kontaktar vår kundtjänst via exempelvis telefon eller e-post sparar vi de uppgifter som lämnas til oss, detta gör vi för att kunna hantera ditt ärende. Uppgifter som sparas kan exempelvis röra sig om Namn, e-postadress, ordernummer och telefonnummer. Om ärendet rör en reklamation kommer uppgifterna sparas och hanteras för att uppfylla våra åtaganden i enlighet med gällande konsumentlagstiftning.

Nyhetsbrev

Då du som kund anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar Vi din e-postadress samt namn. När du anmäler dig måste även e-postadressen bekräftas för att säkerställa att den är korrekt. Lämnad information används för utskick av erbjudanden, information och nyheter. Du kan närsomhelst återkalla medgivandet och alla sparade uppgifter raderas. 

Bevakning av produkt

När en artikel är slutsåld kan du som kund bevaka denna och få en e-post då den finns åter i lager. Denna information sparas i ett år efter registreringsdatum och används inte till några andra utskick.

Delning av dina uppgifter.

Vi delar endast dina uppgifter då det är nödvändigt att fullfölja våra åtagande mot dig som kund eller då det krävs genom exempelvis lagkrav.

Det kan röra sig om företag som hjälper oss att leverera en vara, speditions- och logistikföretag. Bank- och kreditkortsföretag. I de fall uppgifter i nödvändiga fall överförs till tredje part finns avtal på plats som säkerställer skyddet av dina uppgifter. 

Transportföretag/N-shift

Våra transportföretag tar via N-shift del av de uppgifter som krävs för att fullfölja leveransen av din beställning.

Betallösningar

För att hantera vårt betalflöde använder vi oss av Svea. Läs mer om vilka uppgifter Sveasamlar in via deras villkor.

Kundtjänst/ärendehantering

Kundtjänstärenden hanteras via Zendesk. Uppgifter som t.ex namn, adress, telefonnummer och information som själv anges kan lagras för att hantera ditt ärende på bästa möjliga sätt.

Google/Meta/Cookies/Affiliate

Anonymiserad analysdata delas via tredjepartcookie för webbanalys och marknadsföring. Uppgifterna kan inte sammankopplas till dig som person och registrerar inte heller din IP-adress.

Google Analytics används för att förbättra innehåll och köpupplevelse för dig som kund. Den information som skickas är anonymiserad. 

Om du vill undvika att få information sparad går det att inaktivera cookies i webbläsaren.

E-postmarknadsföring

Vid e-postmarknadsföring använder vi ett externt utskicksystem. Du som kund kan när som helst avbryta din prenumeration antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss.

Myndigheter

Vid förfrågan från myndigheter är vi skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter. Det kan exempelvis röra sig om Polismyndigheteten vid brottsutredningar.

Dina personuppgifter skyddas

Vi skyddar dina personuppgifter hos oss och hindrar åtkomst från obehöriga personer. Informationen sparas i databaser dit endast behörig personal har åtkomst. De skyddas även genom brandväggar och lösenord. Då uppgifter kommuniceras till tredje part finns alltid avtal på plats som säkerställer skyddet av dina uppgifter. Kommunikationen är även krypterad.

Dina rättigheter

Du kan alltid kontakta och få information om vilka uppgifter som finns sparade om dig. 

För att få tillgång till dessa uppgifter, eller önskan om att radera dem behöver din ansökan vara skriftlig, innehålla personnummer och vara undertecknad. Skicka den till Leksakscity Sverige AB, DATASKYDD, Idrottsvägen 2, 33433 Anderstorp

Borttagning från e-postutskick och nyhetsbrev kan alltid ske genom avregistrering via bifogad länk i utskicket.

Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade och korrigerade. 

Vissa av dina uppgifter kan inte raderas då de exempelvis krävs för bokföringslagen och reklamationsåtaganden.

För oss på Leksakscity är det viktigt att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Om du anser att uppgifterna behandlas på felaktigt sätt kontakta oss så rättar vi givetvis till detta. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, vilka är den myndighet som utövar tillsyn av dina personuppgifter.

På er begäran raderar vi de personuppgifter som finns sparade om er. Vissa uppgifter kan behöva sparas för att fullfölja lagkrav, exempelvis enligt bokföringslagen I dessa fall kommer alla andra uppgifter att raderas och behandlingen avslutas för övriga ändamål.

Du kan kontakta oss för att begränsa användningen av dina personuppgifter i dessa fall kommer uppgifterna endast behandlas i vissa avgränsande ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall har rätt att överföra dina uppgifter till annan tjänst. Du kan få ut och överföra uppgifterna i ett allmänt och strukturerat format.

Du kan även invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller efter en intresseavvägning. Vid en invändning kommer vi endast fortsätta använda uppgifterna om det finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.

För att uppfylla tekniska krav och förändringar eller åtgärda störningar förbehåller sig Leksakscity rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst i tiden. Ändringar kommer kommuniceras på vår webbplats. 

 För mer information eller om du önskar kontakta oss gällande denna policy kan du maila [email protected].

Cookiepolicy

Cookies för webbanalys

Cookies hjälper oss att vidareutveckla vår hemsida och vi använder tredjepartcookies från Google Analytics för detta ändamål. Informationen som inhämtas sker endast på en övergripande nivå och kan inte kopplas till specifik person.

Leksakscity använder pixlar från Facebook, Google och Criteo. Dessa används för att skapa riktad marknadsföring via deras egna webbtjänster. Du kan själv inaktivera dessa cookies genom ändra inställningarna i din webbläsare.

Senast uppdaterad 2022-06-30